Privacybeleid

Privacyverklaring L.J. Sport

Bij L.J. Sport hechten wij veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn. L.J. Sport beschermt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de omgang met uw persoonsgegevens en daarom geven wij u daarover in deze privacyverklaring meer uitleg. Wij vertellen u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Onze identiteit
L.J. Sport
Hoofdstraat 191
2171 BC Sassenheim
0252 – 240 777
info@ljsport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website. Indien u bij L.J. Sport een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

● Het uitvoeren van de overeengekomen afspraken

● Om, indien nodig, contact met u op te nemen om de afspraken te kunnen uitvoeren

● Om u een factuur te kunnen sturen van de overeengekomen afspraken

● Om te voldoen aan wet-en regelgeving

● Verzenden van onze nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ljsport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van te voren toestemming van je hebben gekregen.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om overeengekomen afspraken mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan een jaar. Is er wel een overeenkomst tot stand gekomen, dan hangt het af van het doeleinde hoe lang dit is.

● Bestel-, betaal- en factuurgegevens moeten 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

● Emails, Facebook- of Instagram berichten en chatberichten met onze klantenservice bewaren wij op basis van gewettigd belang, maar niet langer dan noodzakelijk is.

● Bent u geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan wij bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Beveiliging van uw gegevens

De werknemers van L.J. Sport zijn geïnformeerd en worden geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden. L.J. Sport heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u neemt aanwijzingen van misbruik waar, neem dan contact met ons op via de klantenservice of via via info@ljsport.nl.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L.J. Sport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@ljsport.nl. Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

L.J. Sport verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Gebruik van cookies

L.J. Sport maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan u te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat doen wij met een datalek?

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is bij L.J. Sport heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.