Disclaimer

Disclaimer L.J. Sport

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

L.J. Sport spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin L.J. Sport als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan L.J. Sport niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. L.J. Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

L.J. Sport bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van L.J. Sport worden gehost. L.J. Sport is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. L.J. Sport geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@ljsport.nl